Personal Multilingv
  • ro

Nicolina Țurcan a câștigat Bursa ”Popa și Asociații”, în valoare de 10 000 lei

sept. 2, 2018 By

Nicolina Țurcan, studentă în anul I, masterat, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova a câștigat cea de-a II-a ediție a concursului Bursa „Popa și Asociații. Ediția 2018”. Câștigătoarea va primi din partea Casei de avocatură ”Popa și Asociații” o bursă în valoare de 10 000 lei.

Nicolina Țurcan a acumulat punctajul maxim în urmă prezentării eseului cu denumirea: ”Testarea rezistenței sistemului bancar din Republica Moldova la factorii de risc. Analiza comparativă între legislația RM și UE”, iar echipa de avocați a desemnat-o câștigătoare.

La decernarea diplomelor, avocatul Igor Popa a spus că a rămas impresionat de pregătirea participanților la concurs, iar Biroul va susține în continuare viitoarea generație de juriști.

”Juriștii trebuie să cunoască cadrul legal care vizează domeniul financiar-bancar din Republica Moldova, dar și cel din Uniunea Europeană și să contribuie la crearea unui cadru legislativ, care ar preveni eventualele crize bancare, asemănătoare celei prin care a trecut și Republica Moldova”, a spus Igor Popa, care a obținut titlul de Magistru în drept financiar-bancar la Universitatea Goethe din Frankfurt, Germania.

Igor Popa și-a adus aminte cu nostalgie de anii de studenție petrecuți în Germania și a îndemnat studenții să aplice pentru un program de masterat și peste hotarele țării.

“Experiența acumulată în procesul de pregătire pentru concurs, mi-a demonstrat cât de multă muncă trebuie depusă pentru a dezvolta sistemul financiar-bancar din Republica Moldova. Această bursă mă motivează să studiez și mai mult tema pe care am prezentat-o. Anume din acest considerent, în perioada ce urmează, vreau să îmi continui studiile la una din școlile internaționale, iar bursa îmi va fi de un prim ajutor. Rămân recunoscătoare echipei BAA ”Popa și Asociații” pentru că susțin studenții și dezvoltarea acestora’’, a afirmat Nicolina Turcan.

În același timp, învingătoarea va avea posibilitatea să își desfășoare stagiul de practică în cadrul Biroului de avocați ”Popa și Asociații”.

Diplome de participare la concurs au primit Marin Chihai – student, anul III, Facultatea de Drept USM și Igor Soroceanu – student  în anul  III , Facultatea  de Drept, Academia ,,Ștefan cel Mare”  a  MAI  al  Republicii Moldova.

În 2019, Biroul de avocați ”Popa și Asociații” va publica noul Regulament al concursului Bursa „Popa și Asociații”.

Menționăm că aceasta este  a doua ediție de acordare a Bursei „Popa şi Asociaţii”.