Personal Multilingv
  • en
  • de
  • ro
Lucian Criste

Dintr-o vizualizare profesională:

Lucian este membru al Biroului de avocați ”Popa și Asociații”. El activează în calitate de avocat colaborator din Cluj-Napoca, România. Are o vastă experiență în activităţi de consultanţă şi asistare sau reprezentare a clienților în fața organelor judiciare penale din România. De asemenea, el a reprezentat numeroşi clienţi importanţi în fața Curții Europene pentru Drepturile Omului.

Este asistent universitar la Facultatea de Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România, unde predă ore de seminar la disciplina procedura penală. Lucian este autor și coautor al unor studii şi lucrări de specialitate în materia dreptului procesual penal şi în materia drepturilor omului. De asemenea, el este membru al Asociaţiei Internaţionale de Drept Penal (AIDP), al Asociaţiei Franceze de Drept Penal (AFDP) şi al Asociaţiei de Studii în Drept Constituţional şi Drepturile Omului (ASDCDO).

Lucian are o pregătire academică remarcabilă: un masterat în ştiinţe penale şi criminalistică; o diplomă în drept comparat la Facultatea Internaţională de Drept Comparat din  Strasbourg; studii la nivel master la Universitatea din Bourgogne, Franța, în calitate de bursier. În prezent el își pregătește teza de doctorat la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Practica sa în domeniul procedurii penale şi în materia dreptului penal este extrem de importantă pentru casa noastră de avocatură. A fost implicat ca avocat al apărării în cele mai renumite dosare.

Lucian vorbește fluent limbile română, franceză şi engleză. Este membru al Baroului Cluj și este înregistrat ca avocat străin la Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova.

Domenii: