Personal Multilingv
  • en
  • de
  • ro
Diana Lupu

Dintr-o vizualizare profesională:

Diana Lupu este Jurist Asociat în cadrul Biroului din Frankfurt, Germania.

Diana deține o experiență vastă în domeniul proiectelor de investiții în infrastructură
finanțate de Banca Mondială, BERD și BEI. În cadrul acestora, a fost implicată în
procese complexe de arbitraj internațional desfășurate în conformitate cu regulile
UNCITRAL. De asemenea, ea a acordat asistență în soluționarea unor dispute
legate de executarea garanțiilor bancare URDG în instanțele judecătorești de la
Milano și Veneția.
Domeniile sale de interes sunt diverse, însă Diana alege să aplice expertiza și
cunoștințele acumulate în oferirea consultanței juridice companiilor internaționale în
domeniul dreptului corporativ și al afacerilor, fuziunilor și achizițiilor transfrontaliere,
finanțarea proiectelor, proprietății intelectuale, tehnologiei informației și a
comunicațiilor.

Educație
Master în Dreptul Afacerilor, Universitatea de Stat din Moldova
Licenţă în Drept, Universitatea de Stat din Moldova

Limbi vorbite
Româna, Engleza, Rusa

Domenii
Dreptul corporativ
Dreptul afacerilor
Fuziuni și achiziții transfrontaliere
Finanțarea proiectelor
Proprietate intelectuală
Tehnologia informației și comunicațiilor