Personal Multilingv
  • en
  • de
  • ro

Așa precum este prevăzut de articolul 26 din Declarația Universală a Drepturile Omului (din 10 decembrie 1948): “Orice persoana are dreptul la învățătură. Învățământul trebuie să fie gratuit, cel puțin în ceea ce privește învățământul elementar și general. Învățământul elementar trebuie să fie obligatoriu. Învățământul tehnic și profesional trebuie să fie la îndemâna tuturor, iar învățământul superior trebuie sa fie de asemenea egal, accesibil tuturora, pe baza de merit.”

Declarația îndeamnă toate statele membre ale Organizației Națiunilor Unite să depună eforturi pentru atingerea nivelului de educație care îndeplinește în mod satisfăcător articolul 26.

Se estimează cifra de 101 milioane de copii care nu ajung la școală, iar majoritatea acestora sunt fete. De cele mai multe ori, problemele de gen, socio-economice, religie, tradiții culturale și sănătate împiedică copiii să frecventeze școala, mai cu seamă afectând disproporțional educația fetelor.

În vederea contracarării acestei probleme de inegalitate de gen în accesul la educație, UNICEF include următoarele obiective în intervențiile sale: “a identifica fetele excluse din sistemul de învățământ sau cele cu risc și de a le sprijini să meargă la școală; a oferi sprijin politic și asistență tehnică pentru guverne și comunități în vederea îmbunătățirii accesului pentru acei copii care cel mai greu ajung la școală sau care suferă de discriminare; a implementa programe de eliminare a obstacolelor culturale, sociale și economice în calea educației fetelor.”