Personal Multilingv
  • en
  • de
  • ro

Casa de avocatură Popa și Asociații dezvoltă mai multe programe ce sunt destinate necesităților critice ale persoanelor fizice și ale organizațiilor neguvernamentale cu mijloace limitate disponibile pentru a plăti serviciile juridice. Serviciile pe care le oferim încep de la o consultanță și asistență juridică elementară până la servicii complete de reprezentare juridică. Astfel, un avocat care activează în cadrul Popa & Asociații ar trebui să tindă să ofere cel puțin 50 de ore pe an de servicii juridice pro bono.

Accesul la Justiție

Accesul liber la justiție este un drept și un principiu fundamental garantat la nivel național de Constituția Republicii Moldova și în orice stat de drept. În absența accesului efectiv la justiție, oamenii nu pot să-și facă vocea auzită, să-și exercite drepturile și libertățile fundamentale, să lupte împotriva discriminării sau să exercite influenţă asupra factorilor de decizie, inclusiv să îi determine să își asume responsabilitatea. Înfăptuirea justiției trebuie să fie imparțială și nediscriminatorie. Unul dintre principalele obstacole în realizarea dreptului de acces la justiție este costul consultanței și al reprezentării juridice. Programele de asistență juridică sunt o componentă de bază a strategiilor de îmbunătățire a accesului la justiție, dar și pentru realizarea altor drepturi garantate de legislație.

Serviciile juridice pro bono reprezintă consiliere juridică gratuită pentru o cauză bună și constă din consilierea și reprezentarea organizațiilor non-profit, neguvernamentale, a fondurilor fiduciare și a persoanelor socialmente vulnerabile care urmăresc cauze legitime, dar care nu beneficiază de sistemul legal de asistență juridică garantată, precum și angajamentul de a promova și de a răspândi principiile democratice, ale statului de drept și respectarea drepturilor omului.

Scopul consilierii juridice pro bono este de a face resursele și expertiza profesională a unui birou de avocatură disponibile pentru o cauză bună, în majoritatea cazurilor – o cauză caritabilă, și pentru a dezvolta, astfel, angajamentul civic ca parte a activităților sale profesionale. Aceste servicii sunt furnizate și îndeplinesc aceleași standarde de calitate profesională ca și serviciile juridice contra plată. În principiu, serviciile pro bono sunt, de asemenea, oferite în acele cazuri pentru care nu există o „piață” sau dacă există, aceasta este foarte limitată. Precum am notat anterior, subiecții care solicită asemenea servicii de consultanță cel mai des nu sunt în măsură să suporte costurile consilierii juridice din cauza situației economice sau a statutului lor, ori nu sunt dispuse să facă acest lucru din cauza utilizării preferențiale a fondurilor lor în scopuri caritabile.

Promovarea și protejarea accesului la justiție este o temă relevantă pentru fiecare birou respectabil de avocați. În absența accesului la justiție, oamenii nu își pot exercita deplin drepturile lor. Prin urmare, accesul la justiție este o trăsătură inerentă a unei societăți democratice. Iar în acest sens, biroul nostru urmărește să susțină persoanele fizice, în special cele cu nivel minim al veniturilor, cele defavorizate sau marginalizate, prin oferirea acestui mijloc esenţial de apărare a drepturilor omului în faţa statului sau a altor puteri din societate.

Un avantaj de bază al serviciilor pro bono oferite de avocații noștri față de cele oferite de Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat al Republicii Moldova este faptul că acesta din urmă implementează o procedură anevoioasă și birocratică în vederea acordării asistenței juridice calificate.